Feja

Abortimi është krim vrasje | Mjeksia Islame

Abortimi është krim vrasjeAbortimi është krim vrasje

Prandaj këshillo vetën dhe të tjerët që të mos ndodhë

kjo kurrsesi përveç se nëse rrezikohet jeta e nënës
sidomos pas 120-ditëshit të shtatzënisë meqë në këtë kohë
All-llahu i Lartësuar e dërgon melekun-engjëllin e tij
dhe ai ia fut shpirtin në trup (Buhariu 6594).

All-llahu i Lartësuar na ruajtë nga ky mëkat i rëndë
meqë siç na mëson All-llahu i Lartësuar në Kur’anin famëlartë
se vrasja e një njeriu të vetëm është mëkat sikurse me e vrarë
mbarë njerëzimin SubhanAll-llah

Kur’an 5-32- Kush vret ndokën që s’ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë
çrregullime në tokë është
SIKUR TË KETË VRARË TË GJITHË NJERËZITSource link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply