Feja

Të qetësohesh për disa sekonda… “Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi”

Të qetësohesh për disa sekonda… “Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi”Të qetësohesh për 49 sekonda… “Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi”

Qetësim për zemra – Surja El-InshirahSource link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply