Feja

Udhëheqësit tuaj më të mirë dhe udhëheqësit më të këqinj

Udhëheqësit tuaj më të mirë dhe udhëheqësit më të këqinjNga Avf ibni Maliku r.a. thuhet: “E kam dëgjuar Pejgamberin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. duke thënë: “Udhëheqësit tuaj më të mirë janë ata që ju duan dhe i doni dhe ata për të cilët ju luteni dhe ata luten për ju. Ndërsa udhëheqësit tuaj më të këqijnj janë ata të cilët ju i urreni dhe ata ju urrejnë si dhe ata të cilët ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë!…”
(Muslimi)Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply