Feja

Çasti (Kijameti) s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’


Çasti (Kijameti) s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’

Reviewed by on

December 29, 2018
.

Ebu Hurejre tha se pejgamberi kishte thënë: – Çasti s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’ dhe secili prej tyre të pretendojë se është i Dërguar i Allahut, të shtohet pasuria, të paraqiten çrregullimet dhe të shtohen el-Herxh. – Çka është el-Herxh? – pyeti dikush. – Vrasje! Vrasje! – tha ai. [Ahmed] Ebu Hurejre […]

Ebu Hurejre tha se pejgamberi kishte thënë: – Çasti s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’ dhe secili prej tyre të pretendojë se është i Dërguar i Allahut, të shtohet pasuria, të paraqiten çrregullimet dhe të shtohen el-Herxh. – Çka është el-Herxh? – pyeti dikush. – Vrasje! Vrasje! – tha ai. [Ahmed] Ebu Hurejre […]

Rating: 0

Çasti (Kijameti) s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’Çasti (Kijameti) s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’

Ebu Hurejre tha se pejgamberi kishte thënë: – Çasti s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’ dhe secili prej tyre të pretendojë se është i Dërguar i Allahut, të shtohet pasuria, të paraqiten çrregullimet dhe të shtohen el-Herxh. – Çka është el-Herxh? – pyeti dikush. – Vrasje! Vrasje! – tha ai. [Ahmed]

Ebu Hurejre tha se pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] kishte thënë: “Çasti s’do të vjen, derisa të shfaqen 30 ‘dexhallë’ dhe të gjithë prej tyre të rrejnë për Allahun dhe të Dërguarin e Tij”. [Ebu Daud]Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply