Feja

Ja çka mund të parandalohet me fjalën MashaAllah (shpërndajeni, është shumë me rëndësi)…

Me fjalen MashAllah mund te parandalohet mesyshi

Me fjalen MashaAllah mund te parandalohet hasedi

Me fjalen MashAllah mund te parandalohet sulmi i xhineve

Me fjalen MashAllah mund te parandalohen semundje te ndryshme si kanceri,tumori,diabeti,paraliza etj

Me fjalen MashAllah mund te parandalohet demtimi i pasurise dhe begative te ndryshme

Me fjalen MashAllah mund te parandalohet vdekja e bebeve apo semundje te ndryshme te bebeve dhe femijeve

Me fjalen MashAllah mund te parandalohen semundje te pasherusheme gjithcka me lejen e Allahut te Larmadheruar…

Ai që merr mësysh ndalon ndikimin e tij në tjetrin nëse e lexon formulën:

“Ma sha’allahu la kuvete ila bilah” (Ndodhë vetëm ajo që dëshiron Allahu. S’ka fuqi pa ndihmën e Allahnt) siç ka ardhur në transmetimin e Enesit:..

“Kush sheh diç që e mahnitë le të thotë: ‘Ma sha’allahu la kuvete ila bilah’, nuk do ta dëmton.”

E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvvete il-la bil-lah” – (All-llahu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët) 39 (Kehf)


Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply