Feja

Ngrite pak zërin!” “Ule pak zërin!”


Ngrite pak zërin!” “Ule pak zërin!”

Reviewed by on

December 29, 2018
.

Transmetohet në Mustedrekun e Hakimit me zinxhir të saktë se i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve sel-lem, kaloi pranë Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falej me zë të ulët të përulur, pastaj kaloi pranë Umerit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falte namazin e natës me zë […]

Transmetohet në Mustedrekun e Hakimit me zinxhir të saktë se i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve sel-lem, kaloi pranë Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falej me zë të ulët të përulur, pastaj kaloi pranë Umerit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falte namazin e natës me zë […]

Rating: 0

Ngrite pak zërin!” “Ule pak zërin!”Transmetohet në Mustedrekun e Hakimit me zinxhir të saktë se i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve sel-lem, kaloi pranë Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falej me zë të ulët të përulur, pastaj kaloi pranë Umerit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe ai falte namazin e natës me zë më të lartë.
E pyeti Ebu Bekrin, e ai i tha: “O i Dërguari i Allahut, Atë (Allahun) që unë e thërras më dëgjon.”
Kur e pyeti Umerin, i tha: “Që ta dëboj djallin dhe t’i zgjoj ata që janë në gjumë.”
Atëherë, Ebu Bekrit i tha: “Ngrite pak zërin!”, ndërsa Umerit i tha: “Ule pak zërin!”Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply