Feja

Gënjeshtra | Mjeksia Islame

GënjeshtraGënjeshtra

Gënjeshtra
Vesi më i urryer për të dërguarin e Zotit!
Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:
“Më i urryeri ves për të dërguarin e Allahut ishte Gënjeshtra”

Sahihul Xhami’Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply