Feja

Shtatë turpet e botës !

Shtatë turpet e botës !Shtatë turpet e botës !

Shtatë Turpet e botës !
1.Pasuri pa punë.
2.Kenaqesi pa vetdije.
3.Tregti pa moral.
4.Shkencë pa humanizem.
5.Adhurim pa sakrifice.
6.Njohuri pa virtyte.
7.Politikë pa principe.

 

 Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply