Feja

Kush jane njerezit me te mire

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet: Kush jane njerezit me te mire?

Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Une dhe ata qe jane me mua, pastaj ata qe gjenden ne ether, pastaj ata qe gjenden ne ether.”

Transmeton imam Ahmedi. Hadithin e ka konsideruar te mire (hasen) Shejh Albani (Allahu e meshirofte!) ne “Es-Sahihah” (1839)

Pyetje: Cili eshte dallimi mes etherit dhe hadithit?

Shejh Iben Bazi (Allahu e meshirofte!): Ajo qe i adresohet te Derguarit te Allahut sal-Allahu alejhi ue sel-lem quhet hadith. Ndersa ‘ether’, ajo qe i adresohet Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe sahabeve e tabiineve quhet ‘ether’. Ne te shumten e rasteve ajo qe transmetohet nga sahabet dhe tabiinet quhet ether.

“Fetaua nurun ala ed-derb”.
Unejs Sheme

Huazuar nga

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply