Kuriozitete

Ekspozimi i tepërt ndaj rrjeteve sociale

Shumë lehtë, pa asnjë problem sot që të gjithë mund të kenë qasje në rrjetet sociale dhe lojëra prej më të ndryshmeve, shumë prej tyre tejet të rrezikshme për gjeneratat e reja, e sidomos për të vegjlit.

Gazetare:Vjosa Haxhijaj

Kështu, me gjithë përparësitë, edhe anët negative të këtij zhvillimi teknologjik janë të pashmangshme. Adoleshentë e fëmijë po përdorin këto rrjete për të prezantuar çdo gjë që ata duan të dinë të tjerët rreth tyre, pa qenë të vetëdijshëm për rrezikun që u kanoset.

Mbi supet e prindërve pa diskutim se bie përgjegjësi e madhe që të kujdesen për fëmijët e tyre, për t’i shmangur pasojat që mund të kenë nga përdorimi i tepruar i rrjeteve sociale dhe qasja në faqe joadekuate për ta.

Mirëpo, ka edhe raste kur vetë prindërit, me apo pa vetëdije, i ekspozojnë fëmijët para rrezikut.

Kështu, në gjithë këtë zhvillim teknologjik, kujdesi duhet të jetë më se i shtuar për t’i mënjanuar pasojat, që fatkeqësisht mund të jenë edhe fatale, ashtu siç kemi parë raste prej më të ndryshmeve jashtë vendit tonë.


Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply