Lajme nga Maqedonia

Shkupi dhe Athina e përforcojnë bashkëpunimin në forenzikë dhe mjekësinë ligjore


Prezantimi i projektit të financuar nga Bashkimi Evropian mes Laboratorit për forenzikë dhe toksikologji nga Athina dhe Institutit për mjekësi gjyqësore, kriminalistikë dhe deontologji nga Shkupi do të mbahet sot në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë.

Bëhet fjalë për projekt përmes të cilit do të bëhet standardizimi dhe harmonizimi sipas standardit ISO17025 të laboratoreve të Institutit për mjekësi gjyqësore, kriminalistikë dhe deontologji mjekësore.

Lider projekti i vendit anëtar të BE-së, në këtë rast Greqisë, është profesori Hara Spilipolu, drejtori i Laboratorit për forenzikë dhe toksikologji pranë Universitetit të Athinës, përderisa lider projekti i vendit shfrytëzues është drejtori i Institutit për mjekësi gjyqësore, Aleksandar Stankov.


Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply