Feja

Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER


Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER
Reviewed by on

May 9, 2019
.

Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER “…Ajo (magjia) ndikon në trupet e njerëzve dhe nxjerr llojlloj sëmundjesh tek trupat. Mundet të mendohet se ato janë sëmundje organike trupore, ndërkohë që ato realisht janë prej magjisë. Madje, edhe ajo që quhet me ‘sëmundja e kancerit’, na është bërë e qartë me përvoja se prej shkaqeve […]

Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER “…Ajo (magjia) ndikon në trupet e njerëzve dhe nxjerr llojlloj sëmundjesh tek trupat. Mundet të mendohet se ato janë sëmundje organike trupore, ndërkohë që ato realisht janë prej magjisë. Madje, edhe ajo që quhet me ‘sëmundja e kancerit’, na është bërë e qartë me përvoja se prej shkaqeve […]

Rating: 0

Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER


Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER

Mjekoni me rukje të sëmuarit me KANCER

“…Ajo (magjia) ndikon në trupet e njerëzve dhe nxjerr llojlloj sëmundjesh tek trupat. Mundet të mendohet se ato janë sëmundje organike trupore, ndërkohë që ato realisht janë prej magjisë. Madje, edhe ajo që quhet me ‘sëmundja e kancerit’, na është bërë e qartë me përvoja se prej shkaqeve të ndodhjes së saj është magjia. Kur zgjidhet kjo magji, atëherë largohet kjo sëmundje me ndihmën e All-llahut dhe suksesin e Tij…”

Shejkh Sulejman err-Rruhejli – All-llahu ruajt – .

(Visited 1 times, 1 visits today)

Huazuar nga

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply