Feja

Mos ec me një këpucë


Mos ec me një këpucë
Reviewed by on

October 6, 2019
.

Mos ec me një këpucë . Muhammedi ﷺ ka thënë : “Me të vërtetë shejtani ecën me një këpucë.!”(4). Po ashtu thotë Ai ﷺ : ” Mos të ecë asnjë prej jush me një sandale, më mirë mbathni të dyjat ose hiqni të dyjat.”(5) [4] Es Sahiha (348), Sahih Al Xha’ami (6823) [5] El Bukhariu […]

Mos ec me një këpucë . Muhammedi ﷺ ka thënë : “Me të vërtetë shejtani ecën me një këpucë.!”(4). Po ashtu thotë Ai ﷺ : ” Mos të ecë asnjë prej jush me një sandale, më mirë mbathni të dyjat ose hiqni të dyjat.”(5) [4] Es Sahiha (348), Sahih Al Xha’ami (6823) [5] El Bukhariu […]

Rating: 0

Mos ec me një këpucë

Mos ec me një këpucë

Mos ec me një këpucë .

Muhammedi ﷺ ka thënë :

“Me të vërtetë shejtani ecën me një këpucë.!”(4).
Po ashtu thotë Ai ﷺ :
” Mos të ecë asnjë prej jush me një sandale, më mirë mbathni të dyjat ose hiqni të dyjat.”(5)

[4] Es Sahiha (348), Sahih Al Xha’ami (6823)
[5] El Bukhariu (5855), Muslimi (2097). Sa për “Hadithin” që përshkruhet se Muhammedi ﷺ ka ecur me një sandale (Tirmidhiu 1777) Al Albani në Es Sahiha (348) e ka klasifikuar si Hadith të dobët.

 

Резултат слика за one shoes

(Visited 1 times, 1 visits today)

Huazuar nga

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply