Feja

Feja

Ky është prindi i keq!

Ky është prindi i keq! Reviewed by M.I on February 22, 2019 . Prindi i keq, problemet që i ka me njerëzit i sjell edhe në shtëpi! Kështu, i armiqëson fëmijët...

Feja

Arrat – ushqim i trurit !

Arrat – ushqim i trurit ! Reviewed by M.I on February 21, 2019 . Arrat – ushqim i trurit…! Arrat janë menduar shpesh si “ushqim truri”, jo vetëm për arsye të...

Feja

– Mos u pikëllo!

– Mos u pikëllo! Ngase pikëllimi është sikurse furtuna që prish ajrin, trazon ujin, dhe dëmton lulet në kopshte… – Mos u pikëllo! Kur bën gjynah, pendohu. Kur...

Feja

Femra Madhështore

Znj. Halima Jakub, Presidentja e Singaporit Halima është një femër muslimane e martuar me z. Abdullah Habeshi me prejardhje nga jemeni, të cilët u njoftuan...