Objektet Sportive

Në Komunën e Dibrës kemi 1 Stadium dhe 5 salla sportive:

  1. Stadiumi i qytetit
Sallat sportive:
  1. Salla e qytetit
  2. Salla e Partizanit
  3. Salla në SH.M.K “Zdravko Çoçkovski”
  4. Salla në SH.F.K “Bashkim Vllazërim”
  5. Salla në SH.F.K “Said Najdeni”